Liikehuoneisto

toimisto

 

Liikehuoneiston vuokraaminen

Liikehuoneistojen vuokrasopimukset tehdään yleensä määräaikaisena ja niiden kesto voi olla hyvinkin useita vuosia. Pitkä vuokrasopimus on usein molempien osapuolien kannalta paras ratkaisu – lukuun ottamatta vuokralaisen maksuvaikeuksia. Vuokranantajalle pitkäaikainen vuokralainen tuo tasaisesti kassavirtaa eikä vuokranantajan tarvitse huolehtia uuden vuokralaisen löytämisestä, joka voi olla haaste liikehuoneistojen kohdalla. Vuokralaisen näkökulmasta taas liikehuoneiston sijainti voi olla ensisijainen tärkeä liiketoiminnalle, joten pitkä vuokrasopimus turvaa liiketilan pysyvyyden samassa paikassa.

 

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Kun asunto tai huoneisto vuokrataan toiselle muuta tarkoitusta kuin asumista varten, niin kyse on liikehuoneiston vuokrauksesta. Sopimuksesta täytyy tulla ilmi onko kyseessä asuinhuoneiston vai liikehuoneiston vuokraus.

Liikehuoneiston vuokrasopimus tehdää joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Mikäli sopimuksesta ei selviä kummasta on kyse, se katsotaan lain mukaan toistaiseksi voimassaolevaksi.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava lain mukaisin tai sopimuksessa sovituin irtisanomisajoin. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaolopäivän mentyä umpeen. Molemmat vuokrasopimukset päättyvät myös sopimuksen purkamisen tai lakkaamisen johdosta.

 

Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa on syytä mainita mm. seuraavaa:

 

Liikehuoneiston irtisanominen

Liikehuoneiston vuokrauksessa vuokralaisen irtisanomissuoja on heikompi kuin tavallisen asunnon osalta. Liikehuoneiston irtisanomisaika on aina kolme kuukautta, mikäli vuokranantaja irtisanoo sopimuksen. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona irtisanomisilmoitus on toiselle osapuolelle toimitettu.