Vuokrasopimuksen tekeminen

sopimus kirjoittaminen

 

Vuokrasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti. Vuokrasopimus lomake on mahdollista tulostaa netistä. Jos sopimus on tehty suullisesti, on riitatilanteissa lähes mahdotonta selvittää kumpi on oikeassa. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia sopimuksen ehdoista haluamallaan tavalla. Vuokrasopimuksessa kannattaa olla ainakin tiedot vuokran suuruudesta, vuokrankorotuksesta, huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta sekä vuokrasuhteen kestosta. Ennen kuin muutat asuntoon, kannattaa tarkistaa asunnon kunto ja verrata sitä vuokrasopimuksessa ilmoitettuun kuntoon. Näin varmistat, ettet joudu korvaamaan mitään, mitä edellinen asukas on mahdollisesti aiheuttanut.

 

Määräaikainen vuokrasopimus

Jos huoneiston vuokrasopimus on tehty määräajaksi, vuokra-ajan päättymispäivä on jo tiedossa silloin kun vuokrasopimusta tehdään. Sopimus sitoo molempia osapuolia ja päättyy ilman irtisanomisia tai muita toimenpiteitä, kun määräaika on kulunut loppuun. Määräaikaisen sopimuksen saa irtisanoa ennen vuokrasopimuksessa sovittua päättymispäivää vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, joten pitkää määräaikaista sopimusta ei kannata tehdä, jollei ole varma, että haluaa asua asunnossa sopimuksen loppuun asti. Huom! Määräaikaiseen vuokrasopimukseen voidaan myös kirjata, että ilman irtisanomisia sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen. Vuokralaisella irtisanomisaika on aina kuukausi. Vuokranantajalla 3 kk, jos asukas on asunut asunnossa alle vuoden ja 6 kk jos asukas asunut yli vuoden.

Vuokrasopimus voidaa purkaa myös heti tietyissä tapauksissa. Lue lisää vuokrasopimuksen irtisanominen -artikkelista.

 

Autopaikka

Autopaikan omistaja voi olla joko vuokranantaja tai taloyhtiö. Jos omistaja on taloyhtiö, voit tiedustella vapaita autopaikkoja jo ennen muuttoa yleensä isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä, katso ilmoitustaululta yhteystiedot. Autopaikan voi laskuttaa joko vuokranantaja tai taloyhtiö, yleensä vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle, joka tilittää autopaikan taloyhtiölle. Jos autopaikan omistaja on suoraan vuokranantaja, on syytä kirjata autopaikan vuokraaminen vuokrasopimukseen.

 

Pesutupa

Jos taloyhtiöstä löytyy pesutupa, koneet toimivat usein kolikoilla tai poleteilla. Joissain taloyhtiöissä on myös ilmaisia pesutupia käytettävissä. Pesutuvissa käytetään omia pesuaineita. Pesutuvissa on usein käytössä varausjärjestelmä, jolla pesutupa on varattava itselle ennen käyttämistä.

 

Saunavuoro

Taloyhtiöissä on usein yhteinen sauna, josta jokainen voi varata oman saunavuoron. Lisäksi saattaa olla käytössä yleisiä miesten- ja naistensaunavuoroja. Saunavuoroista saat tarkempaa tietoa taloyhtiön ilmoitustaululta.

sauna