Asunnon vuokraaminen

avaimet ja talo

 

Vuokrasopimus – määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva?

Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Vuokranantajan kannattaa miettiä millaisen sopimuksen vuokralaisen kanssa tekee. Pitkässä määräaikaisessa sopimuksessa on se hyvä puoli, että vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa koko sopimuksen ajalta. Vuokrasopimus voidaan myös kirjata päättymään silloin, kun vuokra-asunnoille on kysyntää parhaiten eli yleensä elo-syyskuussa, kun opiskelut ovat alkamassa opiskelijoilla. Tällä tavoin asunto ei ole todennäköisesti lainkaan tyhjillään ja toinen hyvä puoli on, että asunnon vuokraamisesta on mahdollista saada paras hinta kysynnän ollessa korkealla.

Vuokrasopimukseen voidaan kirjata myös ehto, että vuokralainen voi irtisanoa sopimuksen ennen määräajan täyttymistä, mutta tällöin vuokranantajalle jää osa tai koko takuuvuokrasumma. Lisäksi kannattaa mainita jatkuuko määräaikainen vuokrasopimus toistaiseksi voimassa olevana sopimuskauden päätyttyä.

Pitkän määräaikaisen sopimuksen huonona puolena voidaan pitää sitä, että mikäli vuokralaisesta haluaa päästä jostain syystä eroon, on se vaikeampaa kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kohdalla, jos vuokralainen on huolehtinut kaikista velvoitteistaan, eli kyseessä ei ole sopimusrikkomus.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on joustavampi erityisesti vuokralaisen kannalta, koska vuokralainen voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen ilman erityistä syytä yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämä voi lisätä vuokranantajan työmäärää, jos joutuu etsimään uutta vuokralaista.

 

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli esim. vuokralainen laiminlyö vuokran maksun, asuntoa käytetään väärään tarkoitukseen, huoneistoa pidetään huonossa kunnossa tai asunnossa vietetään järjestyssääntöjen vastaista häiritsevää elämää.

Edellytyksenä purkamiselle on kuitenkin, että vuokranantajalle on aiheutunu vähäistä suurempi haitta vuokralaisen menettelystä. Yleensä yhden kuukauden vuokran myöhästyminen ei vielä ole riittävä peruste vuokrasopimuksen purkamiseen.

Hyväntavanvastainen irtisanominen on myös vuokranantajalta laitonta. Vuokranantaja ei saa esimerkiksi irtisanoa vuokralaista siitä syystä, että saisi toiselta vuokralaiselta korkeamman hinnan. Irtisanomisperusteeksi riittää, että tarvitsee asunnon omaan käyttöön.

Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti, oli kyseessä sitten vuokranantaja tai vuokralainen. Yleensä irtisanomiseen pyydetään myös kuittausta.

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on Vuokranantajan kohdalla alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa kolme kuukautta ja yli vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa kuusi kuukautta, kun vuokralaisen irtisanomisaika on aina kuukauden. Irtisanomisaika lasketaan aina sen kuukauden lopusta, jolloin irtisanominen on tapahtunut.

 

Vuokravakuus

Vuokranantajan kannattaa aina pyytää vakuus vuokralaiselta. Yleensä vakuussumma on 1-2 kuukauden vuokran verran. Maksimi vakuussumma voi olla kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuus voi olla esim. vuokralaisen maksama rahasumma, sosiaalitoimiston antama sitoutumus tai vakuus.fi tarjoama vakuuspalvelu. Pyydä vuokralaista suorittamaan vuokravakuus todistetusti ennen avainten luovutusta.

 

Asunnon vuokraaminen – välittäjän kautta vai itse?

Jos verrataan asunnon tai liikehuoneiston vuokraamista ja myymistä ilman välittäjää, on vuokraaminen itse moninverroin helpompaa. Erityisesti alkusyksystä vuokra-asunnoille on paljon kysyntää ja vuokranantaja voi vapaasti valita useasta vuokralaisesta kenet haluaa. Missä voi ilmoittaa asunnon vuokraamisesta

Välittäjän käyttäminen on vaivatonta ja helppoa. Välittäjä huolehtii kaikista käytännön toimenpiteistä aina asunnon mainostamisesta vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen asti. Jotkut vuokraamiseen erikoistuneet yritykset myös takaavat vuokralaisen vuokranmaksun alussa, joten vuokranantajalla ei ole riskiä siinä suhteessa. Välittäjät veloittavat yleensä noin yhden kuukauden vuokran verran vuokraamispalvelusta.

Jos vuokraat asunnon itse:

– Tarkasta vuokralaisen luottotiedot
– Luota omaan arviointikykyyn vuokralaista valitessa
– Käytä valmista ja hyvää vuokrasopimuspohjaa
– Vuokravakuus ennen avainten luovutusta

 

Kuinka paljon asunnosta kannattaa pyytää vuokraa?

Tarkista lähialueelta muiden samankokoisten asuntojen vuokrataso. Vuokratasoon vaikuttaa ensisijaisesti asunnon koko sekä sijainti ja vasta sen jälkeen huoneiston kunto. Jos pyrit maksimoimaan vuokran määrän, on silloin riskinä, ettet saa asuntoa heti vuokrattua. Yhdenkin kuukauden vuokran menetys on paljon kalliimpi ratkaisu verrattuna siihen, että joustat vuokrassa hieman.

 

Vuokran korottaminen

Vuokrasopimukseen on hyvä kirjata milloin vuokra tarkistetaan. Hyvä tarkistusväli on kerran vuodessa. Jos esim. kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet, on vuokranantajalla perusteltu syy vuokran korottamiselle. Vuokrankorotus ei saa olla kohtuuton vuokralaisen kannalta. Vuokrankorotus voidaan myös sitoa indeksiin, jolla tarkistetaan vuokra vuosittain.

 

Huoneiston kunto

Tarkasta aina huoneiston kunto vanhan vuokralaisen lähdettyä. Mikäli vuokralainen ei ole siivonnut asuntoa kunnolla ja/tai aiheuttanut asunnolle vahinkoa, jota ei pidetä normaalina kulumisena, on vuokranantajalla oikeus käyttää takuuvuokraa vahinkojen kattamiseen.